Bioresonantie

Overal in de natuur komen trillingen voor. Ook onze meridianen, cellen, weefsels en organen hebben een eigen trillingsfrequentie. Door deze frequenties te meten wordt nauwkeurige informatie verkregen over zowel de lichamelijke als geestelijke gezondheidstoestand. Zijn we in balans, dan zijn we energiek en kunnen we de wereld aan. Zijn we niet in balans, dan raakt de energiestroom geblokkeerd. We krijgen last van vermoeidheid, depressie, concentratieproblemen en andere lichamelijke en/of geestelijke klachten.

Het menselijk lichaam is opgebouwd uit weefsels en organen. Deze weefsels en organen bestaan weer uit celstructuren. Deze celstructuren bestaan uit cellen, die weer uit atomen bestaan. Uit onderzoek is gebleken dat atomen uit nog kleinere deeltje bestaan die zich gedragen als energie. Deze subatomaire deeltjes voegen energie aan elkaar toe of onttrekken energie van elkaar. Met andere woorden: ze trekken elkaar aan of stoten elkaar af. Als gevolg hiervan ontstaan trillingen.

Nu is vanuit de biofysica bekend dat alle chemische processen in het lichaam geleid worden door deze hierboven beschreven elektromagnetische trillingen. Cellen, weefsels en organen hebben dan ook hun eigen specifieke frequenties. Deze afzonderlijke frequenties staan met elkaar in verbinding en beïnvloeden elkaar. Ze vormen het toaal frequentie spectrum van de patiënt, het individuele frequentiepatroon.

De frequenties van een gezond persoon hebben een andere structuur dan van een ziek persoon. De frequenties van gezonde mensen zijn harmonisch en vrij van vervormingen, terwijl de frequenties van een zieke mens tevens disharmonische frequenties bevat. Ook de in het lichaam opgeslagen frequenties van vreemde stoffen, zoals amalgaam, bacteriën en virussen en ontstekingen verstoren het frequentiebeeld.

Bioresonantie-therapie

Met de bioresonantie methode is het mogelijk om de verschillende frequentiepatronen in evenwicht en onder controle te krijgen. De gevonden frequenties worden automatisch gewijzigd en versterkt met behulp van het bioresonantie-apparaat.

Als de verstoorde trillingen worden ogeheven, dan zal het lichaam weer in staat zijn zich te herstellen.
Bioresonantie is er op gericht het lichaam zelf aan te zetten tot herstel.

Neem contact op

Voor meer informatie of het maken van een afspraak, neem even contact met ons op.

Neem contact op
Share